16.11.06

Xarrada informativa sobre els abocadors de residus tòxics a l'interior de Castelló


Posted by Picasa
Han parlat de la magnitud dels projectes dels abocadors de la Salzadella i de le Coves de Vinromà. Han donat algunes xifres de la producció de residus tòxics perillosos (RTP) a la Comunitat Valenciana i com la construcció d'estos tres abocadors (Les Coves, la Salzadella i Fanzara) superen en possibilitat de tractament de RTP la producció de la nostra Comunitat. També han parlat dels problemes que poden causar als nostres pobles estes instal·lacions, tant en contaminació d'aqüífers, perill de transport pesat, etc ...
Més informació
Escoltar himne

1 comentario:

Marta Nebot Querol dijo...

La xerrada va ser pedagògica, perquè es van donar dades rellevants amb què la gent pot reflexionar sobre l'impacte medioambiental dels abocadors. Cal felicitar tots els alumnes que hi assistiren: amb l'aula plena i sense micro, es va sentir molt bé el ponent, perquè tothom estava prou en silenci i parant atenció. Una alumna de 1r de Batxillerat Social, Marta Gil Vilaró, està preparant un article per a la revista sobre aquest tema. La informació que heu adjuntat en la vostra pàgina web li anirà de perles per preparar-lo!