26.6.08

Resum final del Projecte REEPS 2007-08

Es hora de fer un informe sobre el treball que hem portat a terme al llarg de tot l’any al nostre Institut dintre del Projecte de la xarxa d’Escoles Europees per a la Salut (REEPS).

Quan hem portat a terme aquest Informe-Memòria els Coordinadors del Projecte (Sergio i jo) i la Vicedirectora Marta Nebot (la vertadera alma mater), ha sigut quan realment ens hem adonat de la quantitat d’activitats realitzades.

Tot és millorable, i a més som conscients que ho hem d’intentar el proper curs, però també som conscients que tota aquesta tasca realitzada comporta una gran quantitat d’hores dedicades tant per nosaltres com del conjunt de la comunitat educativa, i de recursos per part del Centre.

Analitzant els diferents punts podem comentar:

1.- Hem intentat, i creiem que ho hem aconseguit realitzar activitats per a tots els nivells educatius: des de 1r d’ESO fins als Cicles Formatius (mitjans i superiors); encara que si que és veritat que a 1r d’ESO només s’han realitzat activitats englobades dintre del currículum de l’assignatura de Ciències Naturals.

Aquestes activitats, considerem que han tractat diferents apartats com són:

a) Problemes o situacions que en aquesta etapa de la vida en la que es troben els nostres alumnes prenen una gran importància com són:

- Sexualitat - SIDA - Autoestima - L’alimentació:trastorns alimentaris

- Drogues - Assetjament escolar:violència

b) Hem elaborat activitats que podríem denominar bàsiques i complementàries com els tallers de Primers Auxilis, o de coneixement d’algunes constants vitals com: freqüència cardiaca, pes, IMC,..

c) Activitats de conscienciació cívica com pot ser la Donació de sang

d) Activitats relacionades amb el món hospitalari com les visites al Banc de Sang, a l’Hospital General o la Xerrada sobre Trasplantament de Medul·la òssia.

La participació i el grau de satisfacció que hem observat en els alumnes la podem qualificar com a molt positiva en línies generals.

2.- Hem preparat activitats per als professors que van des de tallers de primers auxilis, conferències sobre trastorns alimentaris, salut laboral,...

La presència de professors en aquestes activitats no la podem qualificar de molt positiva ja que considerem que quantitativament no és suficient per a un Centre d’aquestes dimensions.

3.- De la mateixa manera hem proporcionat xerrades, tallers per als pares dels alumnes a fi que hi haja un coneixement dels problemes, dificultats, perills, etc. que tenen els seus fills en aquesta etapa tan difícil en la que s’hi poden trobar els fills: drogues, transtorns alimentaris.

Aquí si que hem de dir que encara que els pares estaven assabentats amb el temps suficient de les diferents activitats que els teníem preparades, la participació ha sigut molt baixa ja que estem parlant d’unes 10 famílies les que han participat en aquestes actuacions. Realment no sabem com incentivar més a aquesta part tan important en el projecte com són els pares.

Opinem que hem aconseguit també comunicar a la nostra comunitat educativa les diferents activitats que hem anat realitzant mitjançant el Tauler habilitat a tal efecte, les comunicacions realitzades durant els Claustres i mitjançant la nostra finestra oberta com és el Bloc de biologia-geologia.com

Ja érem conscients de la gran quantitat de propostes que hi ha per portar actuacions d’aquest tipus als Centres Educatius, però enguany encara n’hem tingut més gràcies al marc que ens ofereix el Projecte REEPS; però també ens ha fet pensar de la necessitat de reajustar, i seleccionar millor tot aquest ventall de possibilitats que com he dit tenim al nostre abast.

Hem de valorar millor què ens ofereixen, la seua qualitat, amb quines condicions es poden portar a terme, les facilitats o dificultats que tindrem per poder-les realitzar, els trastorns que podem provocar en els horaris dels alumnes-professors, etc....

I per acabar, dir que organitzar totes activitats suposa una càrrega de treball molt gran. Nosaltres hem tingut la sort que la Vicedirectora Marta Nebot és una “màquina de treballar i d’organitzar”, i que enguany hem disposat (per sort) d’una hora comuna per a tots tres, on hem anat organitzant, valorant, i supervisant tot aquest treball. Aquesta hora per poder organitzar-ho correctament és de vital importància.

Esperem que almenys, per aquest darrer any que ens queda d’estar dintre del Projecte, a nivell de Direcció de Centre es tinguen en compte les nostres sol·licituds, i que a nivell de l’Administració “a quien corresponda” es faci càrrec també de les despeses que hem hagut de sufragar el nostre Departament de Biologia Geologia, i el propi Centre en conjunt.

A continuació, i a mena de resum he enumerat les diferents activitats realitzades.

La memòria presentada a l’Administració, si la voleu consultar podeu picar aquí

No hay comentarios: