7.6.07

Cèl·lules mare a partir de fibroblasts induïts

La investigació amb cèl·lules mare no para, i l'estudi del funcionament del genoma tampoc.Cada dia que passa es va sabent més sobre la regulació dels gens mitjançant la transcripció o la traducció. I tota questa informació és de gran valor per a altres camps.
La notícia que ha aparegut en els mitjans de comunicació sobre els estudis realitzats per tres equips d'investigadors que han aconseguit que fibroblasts es diferencien en qualsevol tipus cel·lular és una mostra més. Sense els coneixements del funcionament del genoma, probablement no es podria avançar tan de pressa.
Activant 4 gens reguladors (factors de transcripció), gens que regulen a altres gens, han aconseguit invertir el programa de diferenciació cel·lular dels fibroblasts, i que es convertisquen en cèl·lules pluripotencials. Recordem que totes les cèl·lules d'un organisme tenen tota la informació, i el que les diferencia és l'activació o inhibició de determinats gens.
Aquest resultat per ara només en fase d'experimentació en animals, permetria en un futur obtindre cèl·lules mare sense utilitzar embrions; punt que per a moltes persones és molt important.
Nota. M'ha resultat "sorprenent" no veure plasmada aquesta notícia al Diari El Mundo, o potser no l'he vista.

No hay comentarios: