15.10.07

BLOG ACTION DAY . Sobre sostenibilitat

Bloggers Unite - Blog Action Day
En molts centres públics d'ensenyament secundari es treballa la sostenibilitat. Tant de forma curricular com transversalment. Una altra cosa es si totes aquestes accions que és realitzen als centres "impregnen" als alumnes o es queden es simples modes i/o tasques escolars que cal fer i res més.
Com en moltes coses, en educació, s'ha de treballar molts anys i confiar que arribarà als alumnes tot aquest mensatge de que cal anar cap a un món sostenible i que aquesta és, segurament, l'única opció vàlida, de futur, que farà compatible el desenvolupament humà i la Natura.
En els centres d'ensenyament secundari hi han dos matèries (Educació Ambiental i Ciències de la Terra i del Medi Ambient) que desenvolupen currricularment aspectes de l'educació ambiental i de la sostenibilitat. Com diu Sergio Mestre, en el seu post, aquestes matèries curriculars "han contribuido mucho a la transversalización del tema", han complementat les altres iniciatives no curriculars que es desenvolupen en els centres.
Es treballa per la sostenibilitat quan en els centres es fa va recull selectiu de les deixalles: les piles, el paper, les llaunes, els envasos, residus dels tallers dels cicles formatius,...
També, quan participem en campanyes mediambientals, quan realitzem projectes d'educació ambiental,...
Aquest post, està dedicat al compromís que tenim amb Blog Action Day de realitzar un post avui, que d'alguna manera tracte de la sostenibilitat del nostre planeta.


Bloggers Unite - Blog Action Day

No hay comentarios: