3.5.09

Més sobre el riu Millars: Regeneració d'una zona humida


Una camallonga de la nombrosa colonia que nidifica a la zona.

Llit del riu a l'altura de les llacunes

Una de les llacunes artificials
Aquesta setmana han finalitzat el treballs d'adequació ambiental i d'utilització educativa, en la zona pròxima a la depuradora, al Riu Millars. El 70% del costejament és del Ministeri de Medi Ambient, medi rural i marí mitjançant els fondos FEDER.
L'actuació ha segut molt completa i ha consistit bàsicament en la creació de dos llacunes artificials, plantacions de vegetació autòctona, retirada d'enderrocs, desbrossament de vegetació al·lòctona i creació d'àrees de descans, torres i observatoris d'aus. Sense cap esforç podem veure camallongues, polles d'aigua i algun agró blau.
La nova zona humida s'uneix a la riquíssima zona del riu que ja existia de manera natural i dóna resposta a les velles reivindicacions de diversos col.lectius d'Almassora i Borriana.
A més a més la zona és d'un gran aprofitament didàctic, un lloc que es pot incloure en les visites al riu.

No hay comentarios: