28.5.08

Resultats Mesura Constants Vitals


Com ja vam comentar al post Mesura de Constants Vitals, els alumnes de Biologia humana vam prendre una sèrie de dades als alumnes de3r d’ESO, 2n Batxillerat de Ciències i del Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Electrònica de Consum.
El treball tenia diferents finalitats, però relacionades entre si: que els alumnes de Biologia Humana i el professor participaren de manera activa en les Jornades Culturals que es van realitzar al Centre, que realitzaren un treball utilitzant el mètode científic, i que el treball estiguera íntimament relacionat amb el programa d’Escoles Promotores de la Salut REEPS que estem portant a terme al Centre.

Al Centre estem portant a terme una gran quantitat d’activitats dintre del Programa REEPS, però volíem realitzar-ne una en la que la comunitat escolar participara no només rebent la informació, sinó també produint-la.
Arreplegar les dades no va ser complicat, però el que si ens ha costat ha sigut treballar les dades amb la fulla de càlcul. Desgraciadament, ni el professor, ni els alumnes coneixíem massa el programa, interpretació, etc, i ha sigut gràcies a l’ajut de companys com Sergio i Floreal hem pogut acabar-lo.

En aquest enllaç podeu llegir integrament el projecte i el full de càlcul, de forma que aquí només deixarem els resultats o conclusions finals:

Les mostres amb les que hem treballat no són lo suficientment grans com per a extraure unes conclusions clares, però si que podem arriscar-nos a enumerar una sèrie de conclusions o valoracions:
1.- Els xics tenen una mitjana d’altura superior a la de les xiques però sense arribar a ser significativa.
2.- L’altura mitjana dels nostres alumnes de 18 anys està en la línia de la mitjana de l’estat espanyol.
3.- S’observa una tendència en la que la mitjana del pes dels xics és un poc superior al de les xiques de la seua edat, sense arribar a ser significativa.
4.- El pes de les xiques s’estabilitza en una banda que va dels 50 als 69 Kg., mentre que en el cas dels xics oscil·la al voltant dels 70 Kg.
5.- Observem un percentatge elevat d’alumnes amb un IMC fora dels valors “normals”, concretament un 26,77% , encara que inferiors als observats a la resta d’Espanya.
6.- A nivell de la tensió sanguínia , només els xics de 16 anys presenten uns valors situats en la normalitat, la resta, en la majoria dels casos, és inferior, sense arribar a ser alarmants.
7.- La freqüència cardíaca en les xiques és superior a la dels xics, en contra de la hipòtesi emesa per nosaltres.
8.- No hem pogut corroborar que la pràctica habitual d’esport fa disminuir la freqüència cardíaca , tal i com en molts estudis queda remarcat.
9.- Hi havia tan pocs alumnes fumadors que no es podien extraure conclusions, i per això no hem realitzat estudi d’aquest apartat.

* Sobretot hem de tindre present que tant els valors presos, com els resultats, i valoracions s’han de prendre com el que és realment l’estudi, una aproximació al mètode científic, amb tot el rigor al qual hem pogut arribar, però amb moltes limitacions pròpies d’aquest tipus de treball portat a terme per “amateurs” en el tema.

Alumnes de 2n Batxillerat Assignatura Biologia Humana:

Lledó Alegre, Sara Cuervo, Lídia Pérez, Violeta Pitarch, Francisco Planchadell, Patricia Vicente, Sara Villarroya

Professor: Rafa Mollà

2 comentarios:

BiG - IES Penyagolosa dijo...

Hola Rafa,
Força interessant el treball d'aquest grup.

Rafa Mollà dijo...

Gràcies pel comentari. La veritat és que m'agradaria continuar-lo en el proper curs