11.1.07

Roban 100 tortugas en peligro de extinción de un centro de recuperación en Castellón


Han robat 94 exemplars de tortuga mediterranea "Testudo Hermanni" del Centre de recuperació d'animals del Desert de les Palmes de Castelló. Es una espècie en perill d'extinció i que en el mercat negre podria valdre fins 300 euros cadascuna.
El Conseller de medi ambient ha remarcat que tots els exemplars estaven marcats i censats.
La marca està en la closca de la tortuga y queda com està al dibuix
El Conseller demana la col.laboració ciudadana, per localitzar les tortugues robades i que es telefone al 112 si alguna persona coneix o sap d'algún eixemplar.

No hay comentarios: