3.3.09

Xerrada sobre Seguritat i Salut Laboral

Dintre del conjunt d'activitats encaminades a millorar la Seguretat i la Salut del personal docent, el nostre company Vicent Rodríguez Giménez ens va posar al dia en molts aspectes relacionats amb el tema en qüestió.
La xerrada va tractar diversos aspectes com:
1. El marc legal europeu, estatal i autonòmic.
2. Organigrama dels Serveis de Prevenció i de la composició dels tècnics que el formen.
3. Tràmits a seguir en el cas que s'haja de comunicar un accident, denunciar les situacions de perill, així com de les adaptacions que cal portar a terme en aquells llocs de treball que presenten situacions de risc,etc.
4. Funcionament del Comitè de Seguretat i Salut Laboral del personal Docent de Castelló.
5. Informació diversa relacionada amb la seguretat en el treball

La jornada es va acabar amb un debat que va enriquir el torn obert de paraula.

Moltes gràcies Vicent

No hay comentarios: