23.4.07

LES TORRES VIGIA A LA COSTA


A la nostra costa hi resten a l'actualitat diferents torres vigies o de vigilància que es van construir durant els segles XVI i XVII
Aquestes fortificacions tenien la missió de vigilar i protegir les poblacions costaneres dels atacs dels pirates berberisc durant aquests segles. Entre d'altres destacar els del pirata Barba-roja que l'any 1.531 va atacar la població de Orpesa.
Tota la nostra costa es podia comunicar, de torre a torre, per assenyalar la presencia dels pirates.
Destacar com a torres que estan en l'actualitat en prou bon estat de conservació: La torre del Rei a Orpesa, la torre de la Sal a la Ribera de Cabanes, la torre Badum a Peníscola (penya-segats de la serra d'Irta) i la torre San Vicent a Benicàssim (platja de S. Vicent).
Altres torres ha desaparegut, com la que hi havia al Grau de Castelló, i d'altres es troben en molt mal estat de conservació, com la de Torrenostra (Torreblanca).

En els dos extrems del paratge de la Renegà , que amb els alumnes de 4t d'ESO estudiarem i visitarem , hi han altres dos torres que son de la mateixa època, al nord la torre de la Corda i al sud la torre de la Colomera.

(Foto de la torre de la Colomera)

No hay comentarios: