3.4.07

Sang universal

La síntesi de sang artificial que no cree problemes encara queda un poc llunyana, però el pas que han donat uns investigadors danesos és molt important ja que han aconseguit transformar glòbuls rojos dels Grups A, B i AB en glòbuls del Grup O.
Els diferents Grups ABO es basen en la presència o absència d'uns antígens situats a la membrana plasmàtica dels glòbuls rojos. Aquests antígens o aglutinògens són oligosacàrids.
Segons les diferents informacions aparegudes en la premsa, aquests investigadors han aconseguit que mitjançant una serie d'enzims de la família de les glicosidases destruir aquests antígens, i d'aquesta manera aquells glòbuls rojos que els presenten (glòbuls dels grups A,B,AB), transformar-los en glòbuls rojos del Grup O, és a dir, sense antígens. Gràcies a aquesta tècnica, que encara ha de passar assajos clínics, els Bancs de Sang podran tenir Sang Universal (Grup O) i per tant menys problemes de subministrament ja que en principi, i amb certes limitacions, podran oferir sang a tots els grups.

No hay comentarios: